a https://lovelyveg.hu honlap hírlevelére történő feliratkozással kapcsolatosan.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének 13. cikke alapján tájékoztatjuk, hogy a hírlevélre történő feliratkozással a következő személyes adatnak minősülő információk kerülnek kezelésre az alábbi feltételek szerint:

 1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Nagy Szilvia EV (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 6726 Szeged Ildikó utca 16.

Levelezési cím: 6726 Szeged Ildikó utca 16.

Telefonszám: +36 20 594 8887

Honlap: https://lovelyveg.hu

 

 1. Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím

 

 1. Az adatkezelés célja: hírlevélre történő feliratkozás

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) (az érintett hozzájárulása)

 

 1. Címzettek I. – a felsorolt személyes adatokhoz csak az Adatkezelő férhet hozzá

 

 1. Címzettek II.- a következő harmadik személyek részére történik adattovábbítás: a megadott személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére.

 

 1. Címzettek III. -az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozó:

 

Adatfeldolgozó szervezet neve E-mail cím, honlap Adatfeldolgozó feladatai
Bithuszárok Bt. info@bithuszarok.hu

www.listamester.hu

hírlevél küldés technikai feltételeinek biztosítása, adattárolás

 

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevélről történő leiratkozást követően haladéktalanul töröljük személyes adatait.

 

 1. Adatbiztonság az adatkezelés során: Adatkezelő és Adatfeldolgozó különböző technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja az adatkezelések során az adatbiztonság követelményeit.

 

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
 • tájékoztatás kéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog,
 • adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog,
 • helyesbítéshez való jog,
 • az adatkezelés korlátozásához való jog,
 • az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog,
 • adathordozhatósághoz való jog,
 • önkéntes hozzájárulás esetén a visszavonáshoz való jog.

 

 1. Az érintett erre irányuló kérelme esetén Adatkezelő köteles – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül –, közérthető formában, írásban megadni a választ.

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek:
 • panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (felügyeleti hatóság) (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:+36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu),
 • bírósághoz fordulni. Az ügyben illetékességgel a Szegedi Törvényszék rendelkezik.

 

 1. Egyéb tájékoztató elemek:
 • A személyes adatok szolgáltatása nem jogszabályon, vagy szerződéses kötelezettségen alapul. (Önkéntes hozzájárulással iratkoznak fel az érintettek a hírlevélre.)

Adatkezelési tájékoztató PDF